פערזענליכען נאָמען פּלאַטע / נאָמען האַלדזבאַנד 

דימענט שעהע האַלדזבאַנד

אננא האַלדזבאַנד 

ומענדיקייַט האַלדזבאַנד