פערזענליכען נאָמען פּלאַטע / נאָמען האַלדזבאַנד

 

דימענט שעהע האַלדזבאַנד

אננא האַלדזבאַנד 

ומענדיקייַט האַלדזבאַנד